Ungdoms och integration projektet

Jaktklubben Botvid driver ett ungdomsprojekt som syftar till att introducera ungdomar i vår svenska natur och i andra hand för jakt.

Projektet startades 2006 hos Jaktklubben Botvid, genom en av medlemmarna som är bosatt och även näringsidkare i Alby. Medlemmen har en lång historia av samarbete med olika organisationer och förvaltningar som berör ungdomar i närområdet.

Han har identifierat en grupp ungdomar som behöver få alternativa sysselsättningar. Medlemmen är en passionerad viltvårdare och jägare tillsammans med sin bror. De har tagit sig an denna grupp ungdomar och fått dem delaktiga i den praktiska viltvård som Jaktklubben Botvid bedriver på Botkyrka kommuns marker.

Grundidén var att visa dessa ungdomar att det finns något annat än att ”hänga i centrum” och ”kicka lite boll”. Eftersom samtliga ungdomar kommer från hem utan naturlig koppling till jakt och friluftsliv är områden utan för asfalten okänt territorium. Genom att ta med dessa ungdomar ut i skogen för att röja och bygga pass, bära ut foder under de vintrar som varit så har nya insikter skapats. Det som varit okänt område har blivit hemtamt, spår efter vilt som varit intetsägande har blivit något som kan tydas. Detta var starten som givit mersmak. Att ha jakt och viltvård som fritidsintresse har blivit ett alternativ. Vägen dit är via jägarexamen som ett flertal idag klarat den teoretiska delen av.

Grabbar har varit på skjutbana och gått igenom säker vapenhantering och tränat på att skjuta lerduva för jägarmässigt skytte. Vidare har man gått igenom säkra hagelskott på markmålsbanan mot småvilt med avståndsbedömning.

Dom har under sakkunnig ledning fått lära sig om hundar och visat hur en jakthund arbetar samt hur man tränar eftersök med en hund.

Att på detta sätt rekrytera ungdomar till jakten går långt tillbaka i den svenska jakttraditionen där äldre erfarna jägare jagat in yngre jägare för att fylla på jaktlagen.

Att det i detta fall handlar om ungdomar med en annan kulturell bakgrund, uppväxta i en miljonprograms förort gör projektet till ett integrationsprojekt i samhället och inom jakten i synnerhet. Att bygga broar mellan kulturer på detta sätt ser vi som ett sätt att minska segregationen i samhället.

Vi behöver fylla jaktlagen med unga medlemmar och detta är Jaktklubben Botvids bidrag.

Senast uppdaterad 2015-10-17

webbmaster@jaktklubbenbotvid.se